Lad os støtte små europæiske virksomheder

lad os lave dem
Forberedt Aware Klar til markedsføring

behovet

Små virksomheder står over for et utal af daglige udfordringer, lige fra virksomhedens størrelse til manglen på ressourcer, og meget få af disse udfordringer er så uundgåelige og vanskelige at overvinde som at finde de rigtige medarbejdere.

løsningen

RE-CREW leverer innovative og forskningsdrevne, praktisk afprøvede og fuldt genanvendelige værktøjer til gavn for små virksomheder i EU og et bredt publikum af nøgleaktører, der arbejder for at støtte dem.

Innovation

RE-CREW-projektet er fuld af innovation ved at tilbyde en lang række værktøjer til SMV’er, der har brug for støtte til de daglige udfordringer.

De fleste europæiske små virksomheder opfatter rekruttering og ansættelse som komplekse og kedelige aktiviteter, især når de skal konkurrere med store navne.

Desuden gjorde pandemien alting meget mere kompliceret og gjorde det vanskeligt at skifte til det digitale perspektiv: Mange små arbejdsgivere har endnu ikke grebet en sådan udfordring effektivt an, og det har resulteret i dårlige resultater med hensyn til både rekruttering og ansættelse.

Selv om mange små virksomheder er i stand til at vokse og ansætte medarbejdere med succes, anser de stadig rekruttering og ansættelse for ikke at være en prioritet i forhold til forretningsudvikling (f.eks. udvikling og levering af service/produkter, kundeindsamling og markedsandel, udvikling af nye forbindelser osv.)

Projektet vil derfor give de små virksomheder, som er vigtige aktører i EU, innovative og markedsklare færdigheder og værktøjer til at sikre deres vækst.

Dette vil supplere indsatsen fra de europæiske og nationale institutioner med ansvar for beskæftigelsespolitikker, hvilket er afgørende i en fase, hvor den nye EU-programmeringsperiode 2021/2027 næsten er klar til at starte.

Til at udvikle deres rekrutterings-, ansættelses- og HR-færdigheder. På den anden side vil erhvervsuddannelsesudbydere, coaches m.fl. kunne drage fordel af “OPEN GUIDE FOR VET TRAINERS”, og dette vil give mulighed for en bred spredning af uddannelsen. Endelig vil interessenter fra de relevante områder kunne drage fordel af resultaterne af forskningsrapporten om “Small businesses’ actual capacity to deal with recruiting and related future trends”, og dette vil lette beslutningstagningen og politikudviklingen.