hvordan man ansætter i små virksomheder
Analyse af behov, barrierer og muligheder

Forskningsrapporten består af tre hovedafsnit, der giver et detaljeret overblik over aktiviteterne i Re-Crews anden arbejdspakke i projektet.

Afsnit 1: Udvælgelse og analyse af brugercases

Dette afsnit indeholder desk research og en omfattende litteraturanalyse. Det dækker grundlæggende principper for ressourcepraksis, socialt ansvar, sundhed på arbejdspladsen, wellness og employer branding. Rapporten indeholder detaljerede analyser af undersøgelser og interviews med iværksættere, HR-specialister og konsulenter og giver en omfattende oversigt over metode, analyse og resultater.

Afsnit 2: Konsultation af interessenter

Dette afsnit fremhæver implementeringen af fokusgrupper på tværs af de projektinvolverede lande og giver en dybdegående undersøgelse af centrale temaer. Udforsk resultaterne fra disse sessioner, der er relateret til ressourceaktiviteter i SMV’er, employer branding-strategier og socialt ansvar.

Afsnit 3: Casestudier og bedste praksis

Denne afsluttende del præsenterer 12 illustrative casestudier, der viser effektiv ressourceallokering. Disse cases spænder over socialt ansvar, sundhedsinitiativer, talent management, ekstern kommunikation, overvejelser om virksomhedspasform og employer branding-strategier.

Du kan downloade den omfattende forskningsrapport for at udforske indsigter, resultater og bedste praksis, der former innovative strategier inden for ressourceallokering og virksomheders sociale ansvar.