hvordan man ansætter i små virksomheder
Analyse af behov, barrierer og muligheder

Vejledningen vil behandle spørgsmål, der er afgørende for udviklingen og væksten af små virksomheder, f.eks:

  • hvordan griber de rekruttering an?
  • hvor tilfredsstillende er deres rekrutteringsindsats?
  • hvordan håndterer de talentstyring?
  • bruger de en strategi for arbejdsgiverværdiprofil?
  • forstår de målgruppens behov?
  • har de en politik for socialt ansvar?
  • hvordan griber de sundhed og trivsel på arbejdspladsen an?
  • Er de klar til at håndtere innovative tilgange, værktøjer og løsninger til branding af arbejdsgivere?