Den innovative ramme for europæiske små virksomheder til at rekruttere, blive klar til at markedsføre sig og udtrykke deres fulde potentiale!

hvorfor?

Projektet har til formål at:

 • forstå den aktuelle situation for europæiske små virksomheder og deres evne til at foretage rekruttering/ansættelse.
 • støtte små virksomheder i EU gennem uddannelse i de bedste rekrutteringsteknikker og platforme, forvaltning af menneskelige ressourcer, organisatoriske processer, employer branding osv.
 • at lette den løbende vurdering af de europæiske små virksomheders parathed til at gennemføre en rekrutterings- og ansættelsesproces med succes.
 • at give de europæiske udbydere af erhvervsuddannelser, mentorer, coaches osv. den nødvendige information og støtte til at integrere og anvende projektets resultater.

hvordan?

De forventede resultater i løbet af projektet og ved dets afslutning er:

 • FORSKNING: fuld forståelse af de små virksomheders kapacitet til at håndtere rekruttering og ansættelse i alle faser (identifikation af de interne HR-behov, processer, værktøjer og knowhow til at gennemføre rekrutteringsaktiviteter Employer Branding strategier socialt ansvar).
 • Uddannelsesmateriale: levering af det innovative RE-CREW-uddannelsesprogram, der er afprøvet i praksis og valideret med støtte fra de relevante nøgleaktører.
 • DAT: webbaseret instrument til at kontrollere effektiviteten af eventuelle HR-ledelsesstrategier, kvaliteten af rekrutteringsprocesser, effektiviteten af ansættelsesprocedurer, kvaliteten af strategier for arbejdsgiverens værditilbud og branding, tilfredshed med arbejdsgivernes tidligere ansættelsesprocesser, tilgængelighed og kvalitet af virksomhedernes politik for socialt ansvar, virksomhedernes tilgang til strategier for sundhed og velvære på arbejdspladsen.
 • VET GUIDE: Europæiske erhvervsuddannelsesudbydere, mentorer, coaches osv. er velforberedte og klar til nemt at integrere RE-CREW-uddannelsesprogrammet i deres uddannelsestilbud.

til hvem?

Projektet identificerer følgende direkte målgrupper:

 • europæiske små virksomheder, der betegnes som SMV’er.
 • Udbydere af erhvervsuddannelse.
 • Konsulentfirmaer og erhvervsstøtteorganisationer (inden for og uden for konsortiet).

brochure

plakat

Nyhedsbreve

1st newsletter
2nd newsletter
3rd newsletter