Εκπαιδευτική πλατφόρμα

Μια καινοτόμος πλατφόρμα εκπαίδευσης που στοχεύει CEO και ιδιοκτήτες ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από τις ακόλουθες 4 ενότητες:

  • ΕΝΟΤ.1: Ρύθμιση της διαδικασίας πρόσληψης
  • ΕΝΟΤ.2: Υγεία και ευεξία στο χώρο εργασίας
  • ΕΝΟΤ.3: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • ΕΝΟΤ.4: Δημιουργία του DNA της εταιρείας

Σύντομα διαθέσιμο...