Το καινοτόμο πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ ώστε να πραγματοποιούν αποτελεσματικά προσλήψεις, να προετοιμαστούν για την αγορά και να εκφράσουν πλήρως τις δυνατότητές τους!

Γιατί;

Το έργο σκοπεύει στην:

 • Κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων και την ικανότητά τους να πραγματοποιούν προσλήψεις και στελέχωση.
 • Υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων της ΕΕ μέσω εκπαίδευσης στις καλύτερες τεχνικές και πλατφόρμες πρόσληψης / στελέχωσης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωτικών διαδικασιών, branding εργοδότη κ.λπ.
 • Διευκόλυνση της συνεχούς αξιολόγησης της ετοιμότητας των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων, να διεκπεραιώσουν με επιτυχία κάθε διαδικασία πρόσληψης και στελέχωσης.
 • Παροχή σε Ευρωπαίους οργανισμούς ΕΕΚ, μέντορες, coaches κ.λπ. των απαραίτητων πληροφοριών και υποστήριξης για την ενσωμάτωση και υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Πως;

Τα αποτελέσματα / παραδοτέα του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους είναι:

 • ΕΡΕΥΝΑ: Πλήρης κατανόηση της ικανότητας των μικρών επιχειρήσεων να ασχολούνται με τις προσλήψεις και τη στελέχωση σε όλες τις φάσεις τους (προσδιορισμός των εσωτερικών διαδικασιών, εργαλείων και τεχνογνωσίας που χρειάζεται το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας πρόσληψης, Employer Branding στρατηγικές, κοινωνική ευθύνη).
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Παράδοση του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος RE-CREW, δοκιμασμένο και επικυρωμένο με την υποστήριξη των βασικών «παιχτών».
 • DAT: Ψηφιακό εργαλείο για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας οποιωνδήποτε στρατηγικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της ποιότητας των διαδικασιών πρόσληψης, της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών πρόσληψης, της ποιότητας οποιωνδήποτε στρατηγικών προτάσεων branding εργοδότη και επωνυμίας, ικανοποίηση από τυχόν προηγούμενες διαδικασίες πρόσληψης που έχουν αναληφθεί από τους εργοδότες, διαθεσιμότητα και ποιότητα οποιασδήποτε πολιτικής κοινωνικής ευθύνης εντός των εταιρειών, προσέγγιση των εταιρειών σε κάθε στρατηγική υγείας και ευημερίας στο χώρο εργασίας.
 • ΟΔΗΓΟΣ ΕΕΚ: Ευρωπαίοι πάροχοι ΕΕΚ, μέντορες, coaches κ.λπ. καλά προετοιμασμένοι και έτοιμοι να ενσωματώσουν εύκολα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα RE-CREW στις εκπαιδευτικές τους διαδικασίες.

Σε ποιόν;

Το έργο προσδιορίζει τις ακόλουθες άμεσες ομάδες-στόχους:

 • Ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ.
 • Πάροχοι ΕΕΚ.
 • Συμβουλευτικές εταιρείες και οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων

Τρίπτυχο

Αφίσα

Ενημερωτικά Δελτία

1ο ενημερωτικό δελτίο
2ο ενημερωτικό δελτίο
3ο ενημερωτικό δελτίο