Πώς να προσλάβετε/στελεχώσετε σε Μικρές Επιχειρήσεις
Ανάλυση των αναγκών, των εμποδίων και των ευκαιριών

Ο Οδηγός θα θίγει ζητήματα που είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων, όπως π.χ.:

  • πώς προσεγγίζουν τις προσλήψεις και τη στελέχωση;
  • πόσο ικανοποιητικές είναι οι προσπάθειές τους για αυτό;
  • πώς αντιμετωπίζουν τη διαχείριση ταλέντων;
  • χρησιμοποιούν κάποια στρατηγική Πρότασης Branding Εργοδότη;
  • κατανοούν τις ανάγκες του κοινού-στόχου;
  • έχουν κάποια πολιτική κοινωνικής ευθύνης;
  • πώς προσεγγίζουν την υγεία και την ευημερία στο χώρο εργασίας;
  • είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν καινοτόμες προσεγγίσεις, εργαλεία και λύσεις branding των εργοδοτών;