Ανοιχτός Οδηγός για Εκπαιδευτές ΕΕΚ

Ο καινοτόμος Ανοιχτός Οδηγός για Εκπαιδευτές ΕΕΚ, είναι ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή αποτελεσματικής και συναρπαστικής εκπαίδευσης για τις ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να αναλαμβάνουν εύκολα, αποτελεσματικά και επιτυχώς οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης, με:

  • υπερνίκηση των εμποδίων,
  • πρόληψη λαθών,
  • μεταδίδοντας τις αξίες τους και με τη
  • διαχείριση οργανωτικών πτυχών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι θα είναι οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτές, μέντορες και coaches ΕΕΚ.

Ο Ανοιχτός Οδηγός θα:

  • παρέχει γενικές γνώσεις σχετικά με τη χρήση ενεργών μεθόδων εκπαίδευσης εξηγώντας έννοιες, αρχές και προτεινόμενες τεχνικές,
  • περιγράφει πώς να χρησιμοποιηθούν ενεργές μέθοδοι εκπαίδευσης για να αυξηθεί η διατήρηση, η κατανόηση και η βελτίωση των δεξιοτήτων,
  • εξηγεί τη χρήση δημιουργικών εκπαιδευτικών στρατηγικών σε ψηφιακές πλατφόρμες (πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και DAT) προτείνοντας πρακτικές συμβουλές για εκπαιδευτές,
  • προσφέρει παραδείγματα ενεργών μεθόδων εκπαίδευσης που εφαρμόζονται,
  • επεξηγεί πώς να προσαρμοστούν ενεργητικές τεχνικές εκπαίδευσης στο πρόγραμμα σπουδών,
  • παρέχει ένα χώρο (με πρόσθετα αποθηκευμένα αρχεία) ενεργών εκπαιδευτικών πόρων που θα χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του μαθήματος.

Σύντομα