Hvordan rekruttere i små bedrifter
Analyse av behov, hindringer og muligheter

Forskningsrapporten består av tre hoveddeler som gir en detaljert oversikt over aktivitetene i Re-Crew-prosjektets andre arbeidspakke.

Del 1: Valg og analyse av brukercaser

Denne delen tar for seg desk research og en omfattende litteraturanalyse. Den dekker grunnleggende prinsipper for ressurspraksis, bedriftens samfunnsansvar, helse og velvære på arbeidsplassen, og employer branding. Rapporten inneholder detaljerte analyser av spørreundersøkelser og intervjuer med gründere, HR-spesialister og konsulenter, og gir en omfattende oversikt over metode, analyse og funn.

Del 2: Konsultasjon av interessenter

Denne delen belyser gjennomføringen av fokusgrupper i de landene som er involvert i prosjektet, og gir en grundig gjennomgang av sentrale temaer. Utforsk funn knyttet til ressurstilgang i små og mellomstore bedrifter, employer branding-strategier og samfunnsansvar fra disse sesjonene.

Del 3: Casestudier og beste praksis

I denne avsluttende delen presenteres 12 illustrerende casestudier som viser effektiv ressursallokering. Disse casene spenner over bedriftens samfunnsansvar, helseinitiativer, talentforvaltning, ekstern kommunikasjon, bedriftstilpasning og employer branding-strategier.

Du kan laste ned den omfattende rapporten for å utforske innsikt, funn og beste praksis for innovative strategier innen ressursallokering og bedrifters samfunnsansvar.