Hvordan rekruttere i små bedrifter
Analyse av behov, hindringer og muligheter

Veilederen vil ta opp spørsmål som er avgjørende for utvikling og vekst i små bedrifter, som f.eks:

  • hvordan tilnærmer de seg rekruttering?
  • hvor tilfredsstillende er deres rekrutteringsinnsats?
  • hvordan håndterer de talentforvaltning?
  • bruker de noen strategi for arbeidsgivertilbud?
  • forstår de målgruppens behov?
  • Har de noen retningslinjer for sosialt ansvar?
  • Hvordan forholder de seg til helse og velvære på arbeidsplassen?
  • Er de klare til å håndtere innovative tilnærminger, verktøy og løsninger for arbeidsgiverprofilering?