Online plattform

En innovativ opplæringsplattform rettet mot administrerende direktører og eiere av europeiske småbedrifter.

Opplæringsprogrammet vil bestå av følgende fire moduler:

  • MOD.1: Sette opp ansettelsesprosessen
  • MOD.2: Helse og velvære på arbeidsplassen
  • MOD.3: Bedriftens samfunnsansvar
  • MOD.4: Skape bedriftens DNA: Opprettelse av bedriftens DNA

coming soon