OPEN GUIDE for yrkesutdannere

Den innovative OPEN GUIDE for VET Trainers, en omfattende håndbok for utforming, utvikling og levering av effektiv og engasjerende opplæring for europeiske småbedrifter, slik at de enkelt, effektivt og vellykket kan gjennomføre enhver rekrutteringsprosess, ved å:

  • overvinne hindringer
  • forebygge feil,
  • formidle sine verdier og
  • håndtere organisatoriske aspekter på best mulig måte.

Hovedmålgruppene vil være europeiske yrkesutdannere, mentorer og veiledere.

Den åpne veiledningen vil:

  • gi generell kunnskap om bruk av aktive opplæringsmetoder ved å forklare konsepter, prinsipper og anbefalte teknikker;
  • beskrive hvordan man bruker aktive opplæringsmetoder for å øke fastholdelsen, bygge forståelse og forbedre ferdigheter;
  • forklare bruken av kreative opplæringsstrategier på digitale plattformer (e-læringsplattform og DAT) ved å foreslå praktiske tips for undervisere og instruktører;
  • gi eksempler på aktive opplæringsmetoder som brukes;
  • illustrere hvordan man kan tilpasse aktive opplæringsteknikker til vår opplæringsplan;
  • tilby et depot av aktive opplæringsressurser som kan brukes uavhengig av kursinnholdet.

coming soon