Er det innovative rammeverket for europeiske småbedrifter for å kunne rekruttere, gjøre seg klar til å markedsføre og uttrykke sitt fulle potensiale!

hvorfor?

Prosjektet har som mål å:

 • forstå den nåværende tilstanden til europeiske småbedrifter og deres evne til å rekruttere/ansette.
 • støtte små bedrifter i EU gjennom opplæring i de beste rekrutteringsteknikkene og plattformene, personalforvaltning, organisasjonsprosesser, employer branding osv.
 • legge til rette for kontinuerlig vurdering av europeiske småbedrifters beredskap til å gjennomføre en vellykket rekrutterings- og ansettelsesprosess.
 • gi europeiske tilbydere av yrkesopplæring, mentorer, veiledere osv. nødvendig informasjon og støtte til å integrere og ta i bruk prosjektresultatene.

hvordan?

Forventede resultater i løpet av prosjektet og ved ferdigstillelse er:

 • FORSKNING: full forståelse av småbedriftenes kapasitet til å håndtere rekruttering og ansettelse i alle faser (identifisering av interne HR-prosesser, verktøy og kunnskap for å gjennomføre rekrutteringsaktiviteter, strategier for employer branding og sosialt ansvar).
 • OPPLÆRINGSMATERIELL: levering av det innovative opplæringsprogrammet RE-CREW, som er testet og validert i praksis med støtte fra relevante nøkkelaktører.
 • DAT: nettbasert instrument for å kontrollere effektiviteten av eventuelle strategier for personalforvaltning, kvaliteten på rekrutteringsprosessene, effektiviteten av ansettelsesprosedyrene, kvaliteten på eventuelle strategier for Employer Value Proposition og merkevarebygging, tilfredshet med tidligere ansettelsesprosesser som arbeidsgiverne har gjennomført, tilgjengeligheten og kvaliteten på eventuelle retningslinjer for sosialt ansvar i bedriftene, bedriftenes tilnærming til eventuelle strategier for helse og velvære på arbeidsplassen.
 • VET GUIDE: Europeiske tilbydere av yrkesopplæring, mentorer, veiledere osv. som er godt forberedt og klare til å integrere RE-CREW-opplæringsplanen i sine opplæringstilbud.

for hvem?

Prosjektet identifiserer følgende direkte målgrupper:

 • Europeiske småbedrifter, kvalifisert som SMB.
 • Tilbydere av yrkesutdanning.
 • Konsulentfirmaer og forretningsstøtteorganisasjoner (i og utenfor konsortiet).

brosjyre

plakat

Nyhetsbrev

1st newsletter
2nd newsletter
3rd newsletter

Memorandum of Understanding (MoU)

The RE-CREW partnership is pleased to open the doors of the training ecosystem for SMEs created in Europe!

Our goal is to enhance the skills and knowledge of SMEs owners, HR, and VET trainers in talent acquisition and recruitment for SMEs. If you’re a SME Owner, CEO,  VET trainer or teacher with experience in HR, entrepreneurship, or SME support, don’t miss this chance!

Join us in empowering SMEs across Europe

Please share the signed MoU at: hello@weareentrepreneurs.dk