DAT
Digitalt vurderingsverktøy

Det digitale vurderingsverktøyet vil bli strukturert i atskilte, men utfyllende vurderingsområder og vil utforske:

  • tilgjengeligheten og effektiviteten av eventuelle strategier for personalforvaltning
  • hvordan små bedrifter planlegger enhver ansettelsesprosess
  • effektiviteten av ansettelsesprosedyrer;
  • kvaliteten på eventuelle arbeidsgivertilbud og merkevarestrategier;
  • tilfredshet med tidligere ansettelsesprosesser gjennomført av arbeidsgiveren;
  • tilgjengeligheten og kvaliteten på eventuelle retningslinjer for sosialt ansvar i bedriften;
  • selskapets tilnærming til en eventuell helse- og trivselsstrategi på arbeidsplassen.

 

Det digitale vurderingsverktøyet vil være rettet mot:

  • små bedrifter, slik at de selv kan vurdere om de er i stand til å gjennomføre effektiv og god rekruttering;
  • spesialiserte rådgivere, mentorer og bedriftsstøtteorganisasjoner, slik at de kan integrere en slik innovativ diagnose i sin portefølje og følge opp med rådgivning og/eller opplæring.