podpirajmo mala evropska podjetja

naredimo jih
Pripravljene Ozaveščene Pripravljene na tržišče

potreba

Mala podjetja se soočajo z nešteto vsakodnevnih izzivov, od velikosti podjetja do pomanjkanja sredstev, in zelo malo od teh izzivov je tako neizogibnih in težko premagljivih, kot je na primer najti prave zaposlene.

rešitev

Re-CREW bo zagotovil inovativna in raziskovalno usmerjena orodja, preizkušena na terenu in v celoti ponovno uporabna, v korist malih podjetij v EU in širokega občinstva ključnih akterjev, ki delujejo v njihovo podporo.

Inovacija

Projekt Re-CREW je poln inovacij pri zagotavljanju najrazličnejših orodij za MSP, ki potrebujejo nekaj podpore pri vsakodnevnih izzivih

Večina evropskih malih podjetij vidi iskanje zaposlenih in zaposlovanje kot zapletene in dolgočasne dejavnosti, zlasti kadar morajo tekmovati z velikimi imeni.

Poleg tega je pandemija vse bolj zapletla in otežila prehod na digitalno perspektivo: številni mali delodajalci še niso učinkovito pristopili k takšnemu izzivu, kar pomeni, da sta iskanje zaposlenih in zaposlovanje slaba.

Nenazadnje, tudi če mnoga mala podjetja lahko rastejo in uspešno zaposlujejo ljudi, še vedno razmišljajo o zaposlovanju in iskanju zaposlenih kot o neprednostnih vprašanjih v primerjavi z razvojem poslovanja (kot so razvoj in dostava storitev/proizvodov, pridobivanje strank in tržni delež, razvoj novih povezav itd.).

Zato bo projekt malim podjetjem, ključnim akterjem v EU, zagotovil inovativne spretnosti in orodja, ki so pripravljeni na trg, da se zagotovi njihova rast.

To bo dopolnilo prizadevanja evropskih in nacionalnih institucij, pristojnih za politike zaposlovanja, kar je ključnega pomena v fazi, v kateri je novo programsko obdobje EU 2021/2027 skoraj pripravljeno za začetek.

Za razvoj njihovih spretnosti zaposlovanja, zaposlovanja in človeških virov. Po drugi strani pa bodo imeli izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, trenerji in še več koristi od „ODPRTEGA VODIČA ZA VET TRENERJE”, kar bo omogočilo širok obseg usposabljanja. Nenazadnje, zainteresirane strani z ustreznih področij bodo lahko izkoristile rezultate raziskovalnega poročila o „dejanski sposobnosti malih podjetij, da se ukvarjajo z zaposlovanjem in povezanimi prihodnjimi trendi“, kar bo olajšalo odločanje in razvoj politike.