DAT
Orodje za digitalno ocenjevanje

DAT bo strukturirana na ločenih, vendar dopolnilnih področjih ocenjevanja in bo preučila:

  • razpoložljivost in učinkovitost vseh strategij upravljanja človeških virov;
  • kako majhna podjetja načrtujejo proces zaposlovanja;
  • učinkovitost postopkov zaposlovanja;
  • kakovost vsake ponudbe vrednosti delodajalca in strategije blagovne znamke;
  • zadovoljstvo z vsemi prejšnjimi postopki zaposlovanja, ki jih je izvedel delodajalec;
  • razpoložljivost in kakovost vsake politike družbene odgovornosti v podjetju;
  • pristop podjetja k kakršni koli strategiji za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu.

 

DAT bo ciljal:

  • mala podjetja, da bodo lahko sama ocenila svojo pripravljenost za učinkovito in učinkovito zaposlovanje;
  • specializirani svetovalci, mentorji in organizacije za podporo podjetjem, da bi tako inovativno diagnozo vključili v svoj portfelj in nadaljevali s svetovanjem in/ali usposabljanjem.

Prihaja kmalu