Ας υποστηρίξουμε τις μικρές Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Ας τις
Προετοιμάσουμε Πληροφορήσουμε Ενημερώσουμε Ετοιμάσουμε για την αγορά

η ανάγκη

Οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές καθημερινές προκλήσεις, από το μέγεθος τους, μέχρι την έλλειψη πόρων, και μερικές από αυτές τις προκλήσεις είναι τόσο αναπόφευκτο και δύσκολο να ξεπεραστούν, όσο η εύρεση των κατάλληλων υπαλλήλων.

η λύση

Το έργο RE-CREW θα παραδώσει στο ευρύ κοινό, που υποστηρίζει τις ΜΜΕ αλλά και στους παρόχους ΕΕΚ, καινοτόμα βασισμένα σε έρευνα, δοκιμασμένα και  επαναχρησιμοποιήσιμα ψηφιακά εργαλεία προς όφελος των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

Η καινοτομία

Το έργο RE-CREW είναι ένα καινοτόμο έργο που προσφέρει μια τεράστια ποικιλία ψηφιακών εργαλείων για τις ΜΜΕ, οι οποίες χρειάζονται υποστήριξη στις καθημερινές προκλήσεις.

Οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις βλέπουν τις προσλήψεις και τη στελέχωση ως περίπλοκες και κουραστικές διαδικασίες, ειδικά όταν πρέπει να ανταγωνιστούν μεγάλα ονόματα.

Επιπλέον, η πανδημία έκανε τα πάντα πολύ πιο περίπλοκα, και επέβαλε μια δύσκολη μετάβαση στην ψηφιακή προοπτική: πολλοί «μικροί» εργοδότες δεν αντιμετώπισαν αποτελεσματικά μια τέτοια πρόκληση και αυτό μεταφράζεται ως κακή απόδοση τόσο στις προσλήψεις όσο και στη στελέχωση των επιχειρήσεων.

Τέλος, ακόμα κι αν πολλές μικρές επιχειρήσεις είναι σε θέση να αναπτυχθούν και να προσλάβουν άτομα επιτυχώς, εξακολουθούν να θεωρούν το θέμα χαμηλής προτεραιότητας σε σύγκριση με την επιχειρηματική ανάπτυξη (όπως ανάπτυξη και παράδοση υπηρεσιών/προϊόντων, απόκτηση πελατών και μερίδιο αγοράς, ανάπτυξη νέων συνδέσεων, κ.λπ.).

Ως εκ τούτου, το έργο θα παρέχει στις μικρές επιχειρήσεις, που είναι υψηλής σημασίας για την ΕΕ, καινοτόμες και έτοιμες για διάθεση στην αγορά, δεξιότητες και ψηφιακά εργαλεία ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξή τους.

Αυτό θα συμπληρώσει τις προσπάθειες των Ευρωπαϊκών και Εθνικών οργάνων, που είναι αρμόδιοι για τις πολιτικές απασχόλησης,  που είναι κρίσιμες σε αυτή τη φάση της νέας προγραμματικής περιόδου της ΕΕ 2021/2027 η οποία είναι σχεδόν έτοιμη να ξεκινήσει.

Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων πρόσληψης, στελέχωση και του ανθρώπινου δυναμικού. Από την άλλη πλευρά, οι πάροχοι ΕΕΚ, οι coaches και άλλοι, θα μπορούν να επωφεληθούν από τον «ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΕΚ» και αυτό θα επιτρέψει την ευρεία διάδοση της εκπαίδευσης. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι από σχετικούς τομείς θα μπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα της Έκθεσης/ Έρευνας σχετικά με την «πραγματική ικανότητα των μικρών επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τις προσλήψεις και τις σχετικές μελλοντικές τάσεις» και αυτό θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη πολιτικής.

Η ομάδα