la oss støtte små europeiske bedrifter

la oss gjøre dem
Forberedt Oppmerksomme Klar for markedsføring

behovet

Små bedrifter møter et utall av daglige utfordringer – fra størrelsen på selskapet til mangel på ressurser – og veldig få av disse utfordringene er mer uunngåelig og vanskelig å overkomme enn å finne de riktige ansatte.

løsningen

RE-CREW skal levere innovative,  forsknings-drevne, felt-prøvde, og fullt gjenbrukbare verktøy  til små bedrifter i EU, samt et bredt utvalg av nøkkelspillere som støtter dem.

Innovasjonen

RE-CREW-prosjektet tilbyr et bredt spekter av innovative verktøy for SMB som trenger støtte med daglige utfordringer.

De fleste europeiske småbedrifter ser på rekruttering og ansettelse som komplekse og ensformige aktiviteter, spesielt når de må konkurrere med store navn.

I tillegg gjorde pandemien alt mye mer komplisert og førte til en vanskelig overgang til det digitale perspektivet: mange små arbeidsgivere tilnærmet seg ikke utfordringen effektivt, og dette medførte dårlig utførelse av både rekruttering og ansettelse.

Selv om mange mindre bedrifter er i stand til å vokse og lykkes med ansettelser, prioriterer de fortsatt ikke rekruttering og ansettelser , sammenlignet med forretningsutviklingen ( som for eksempel service / produktutvikling og leveranser, kunde-anskaffelse og markedsandel, utvikling av nye forbindelser osv.).

Derfor vil prosjektet gi små bedrifter og nøkkelaktører i EU innovative og markedsføringsklare ferdigheter og verktøy for å sikre deres vekst.

Dette vil komplementere anstrengelsene fra de europeiske og nasjonale institusjonene som har ansvaret for ansettelsespolitikk, noe som er avgjørende i en fase der den nye EU -programmeringsperioden 2021/2027 nesten er startklar.

For å utvikle rekruttering, ansettelse og HR -ferdigheter. På den annen side vil leverandører av yrkesopplæring og yrkesfaglærere med mere kunne dra nytte av ‘Åpen Guide for Yrkesfaglærere’, og dette vil muliggjøre en bred spredning av opplæringen. Avslutningsvis vil interessenter fra de relevante feltene kunne dra nytte av resultatene fra forskningsrapporten om «små bedrifters faktiske kapasitet til å håndtere rekruttering og relaterte fremtidige trender», og dette vil lette beslutningstaking og politikkutvikling.