kako zaposlovati v malih podjetjih
Analiza potreb, ovir in priložnosti

Raziskovalno poročilo obsega tri vsebinske dele, ki podrobno predstavljajo aktivnosti v okviru drugega delovnega sklopa projekta Re-Crew.

Del: Izbira in analiza uporabniških primerov

Ta del se v svojem prvem delu na podlagi študija dokumentov poglobi v celovito analizo literature. Obravnava temeljna načela v praksah zaposlovanja, družbene odgovornosti, zdravja na delovnem mestu, dobrega počutja ter znamke delodajalca. Poročilo vključuje tudi podrobno analizo anket in intervjujev z podjetniki, kadrovskimi strokovnjaki in svetovalci, kar zagotavlja celovito predstavitev raziskovalne metodologije, analiz in ugotovitev.

Del: Posvetovanje z deležniki

Izhajajoč iz ugotovitev fokusnih skupin, izvedenih v vseh državah, vključenih v projekt, ta del poročila omogoča temeljito preučitev ključnih tem. Na tej osnovi raziščite ugotovitve, povezane z aktivnostmi zaposlovanja v malih in srednjevelikih podjetjih (MSP-jih), strategijami izgradnje znamke delodajalca in družbene odgovornosti.

Del: Študije primera in najboljše prakse

Zaključni del poročila prinaša 12 ilustrativnih študij primerov, ki prikazujejo učinkovito razporejanje virov. Te študije primerov ilustrirajo vključevanje družbene odgovornosti, zdravstvenih pobud, upravljanja talentov, zunanje komunikacije, in premislekov o skladnosti podjetja in strategije izgradnje znamke delodajalca v delovanje podjetja.

Celotno raziskovalno poročilo si lahko prenesete na svoj računalnik, in raziščete vpoglede, ugotovitve in najboljše prakse, ki oblikujejo inovativne strategije razporejanja virov in družbene odgovornosti podjetja.